Obsługiwane przez usługę Blogger.

Volkswagen Transporter T6/AMZ - Główny Inspektorat Transportu Drogowego

W tym wpisie zaprezentuje Wam model samochodu kontrolnego Volkswagen Transporter T6/AMZ w barwach Inspekcji Transportu Drogowego. Miniatura została wykonana na moje zamówienie przez kolegę Grzegorza z TrackerArt. 
Jednym z zadań Inspekcji Transportu Drogowego jest kontrola prawidłowości uiszczania opłaty elektronicznej za przejazdy pojazdów i zespołów pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 ton i autobusów niezależnie od ich DMC. Za zadanie odpowiedzialne są Delegatury terenowe Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego, w ramach których funkcjonują sekcje elektronicznego poboru opłat (SEPO). Do 30 września 2021 roku obowiązywał w Polsce system Viatoll, który został uruchomiony 1 lipca 2011 roku. Do jego kontroli inspektorzy wykorzystywali pojazdy zabudowane na bazie samochodów Volkswagen Transporter T5, a później T6. Samochody zostały wyposażone w kamerę do sczytywania tablic rejestracyjnych oraz urządzenie do skanowania pojazdów w systemie Viatoll. Zabudowę pojazdu wykonywane były przez dwie firmy: AMZ z Kutna oraz W.A.S. Wietmarscher Polska z siedzibą w Ostaszewie. 
1 października 2021 roku rozpoczął funkcjonowanie system Etoll, do którego kontroli wprowadzono nowe samochody kontrolne na bazie modelu Ford Focus oraz Ford Transit Custom. Za obecny system poboru opłat odpowiedzialna jest Krajowa Administracja Skarbowa we współpracy z Głównym Inspektoratem Transportu Drogowego.  
Obecnie część samochodów kontrolnych na bazie T6 zostało przejętych przez Wojewódzkie Inspektoraty Transportu Drogowego. Samochody te zostały pozbawione aparatury kontrolnej Viatoll i wykorzystywane są przez inspektorów do kontroli prawidłowości wykonywania przewozów drogowych tj. m.in. stanu technicznego pojazdów, licencji i zezwoleń na wykonywanie transportu drogowego oraz czasu pracy kierowców. 
Prezentowany model to konwersja na bazie IXO. Zakres prac obejmował przemalowanie i oznakowanie modelu oraz dodanie oświetlenia ostrzegawczego i urządzeń kontrolnych. Efekt prac bardzo mi się podoba, a model zajmuje ważne miejsce w mojej kolekcji pojazdów polskich formacji mundurowych.

Brak komentarzy